Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було засновано у 2010 році.

У 2014 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (Додаток № 5) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було включено до Переліку наукових фахових видань України.

У 2020 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»:

1. Економіка
2. Облік і оподаткування
3. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Підприємництво та торгівля
7. Публічне управління та адміністрування
8. Міжнародні економічні відносини

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

Поспішаємо повідомити Вам про те, що редакційна колегія вводить у журналі нову рубрику – «Короткі повідомлення». У «Повідомленнях» передбачається розміщувати матеріали, в яких порушуються питання, які ще не знайшли свого рішення, не «дозріли» до повноцінної публікації з певними науковими результатами, але в яких звертається увага на значення, перспективність (або відсутність таких) тих чи інших напрямків досліджень, досягнень різних наукових шкіл. У «Повідомленнях» можуть обговорюватися зміст вузівських підручників та окремих економічних дисциплін, рецензуватися нові вітчизняні та зарубіжні книги, висловлюватись думки про публікації в журналах з економіки.

Обсяг «Короткого повідомлення» – до 3 сторінок включно.

Запрошуємо до співпраці!