Випуск № 35/2019 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Руденко-Сударєва Л.В., Шевченко Ю.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТНК У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чалюк Ю.О.
СОЦІАЛЬНІ ТРЕНДИ ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ ООН: МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кривов’язюк І.В., Євчук А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ РИНКІВ НЕРУХОМОСТІ КРАЇН ЄВРОПИ

Савіна Н.Б., Криворучко О.П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Бреус С.В.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бурлака Є.О.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Кустріч Л.О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Коваленко Н.В., Лисенко В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Кравченко М.В., Ященко В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кравченко О.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Заливча І.В., Штефан Л.В., Лєбєдєва Д.О.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРОРУХОМ В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Лукашова Л.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Новицький І.В.
ЗАКОНОМІРНОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Ракицька С.О., Осадча Ю.А., Сєбов С.В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАН РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лисевич С.Г., Рубан Ю.О., Бойко В.О.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ КРИВОГО РОГУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Свида І.В.
МІСЦЕ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волкова О.Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Волохова Л.Ф., Захаренко В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Канюк В.М.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СФЕРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Спасів Н.Я.
НАУКОВА ПАРАДИГМА ФІНАНСІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: КОНЦЕПТ ПОБУДОВИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Крайнюченко О.Ф., Єфісько Ю.Ю.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кузнєцова Г.О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС РЕГІОНА

Тягунова Н.М., Тягунова З.О.
ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ