Випуск № 37/2019 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Афанасьєв Є.В., Афанасьєва М.Г., Капітула С.В.
ОКРЕМІ КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Окландер М.А., Осетян О.М.
МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Селезньова О.О., Ширяєва Н.Ю., Стренковська А.Ю.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Вашків О.П., Гавриленко Ю.С.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ – НОВИЙ НАПРЯМ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А.
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Каличева Н.Є., Антонова Т.П.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Григор`єва Ю.А.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОМНІКАНАЛЬНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЙ АВТОДИЛЕРА НА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Кудіна А.В.
РОЛЬ ВИЗНАЧНИКІВ БРЕНДУ У ФОРМУВАННІ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

Михайленко О.В., Майстренко А.В.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Якушенко К.В.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Іляшенко А.Х., Баєтул Г.П.
ОЦІНКА ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ДОСЯГНЕННІ ВИЗНАЧЕНОГО РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Баранова В.Г., Андрєєва Я.С., Сташкевич Н.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Великсар Т.І.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Маначинська Ю.А., Євдощак В.І., Романчук А.І.
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ МСФЗ

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Деркач Т., Бахчиванжи Л.
РОЗМІРКОВУЮЧИ НАД ПРОЧИТАНИМ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК АНДРІЙЧУКА В.Г. «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРОБІЗНЕСІ»)