Випуск № 38/2019 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Посохов І.М., Новік І.О., Синіговець О.М.
МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Пармаклі Д.М., Деркач Т.В.
ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Коваленко Н.В.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Разумова Г.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Збарський В.К., Остапчук А.Д.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ЗА РОЗМІРОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Горобчук М.В.
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПОЛІПШЕННІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Конєва Т.А., Семененко Г.М.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Бодрецький М.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ БАНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Романчукевич В.В.
ДІАЛЕКТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сталінська О.В.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тютюник І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кирій В.В., Колісник М.М.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА