Submit an article:

StrikePlagiarism

Випуск № 16/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

Нилова Н.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТЕОРИЙ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Новак У.П., Падюка М.В., Пилипенко С.М.
ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Носик О.М.
СИНЕРГЕТИКА ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

П’ясецька-Устич С.В.
ГЕНЕЗИС СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Трофімчук Т.М.
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Антонюк Б.О.
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СВІТОВИХ МЕГАПОЛІСІВ

Кравцова І.В.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дикань В.Л., Єлагін Ю.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ АКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кабаці С.Б.
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Солодовнік О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП

Чайка Ю.М.
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ращупкина В.Н., Козлова Л.В.
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ

Борбулевич В.З.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гонтюк В.А.
ГРУПУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Mokhniuk A.M.
MODERN APPROACHES TO EMPLOYEE MOTIVATION

Парубок Н.В.
РОЗВИТОК ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пономаренко Т.В.
СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сагалакова Н.О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ

Урсакій Ю.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Шендерівська Л.П., Савенок Д.А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ УПАКОВКИ УКРАЇНИ

Шеховцова В.В.
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАУКОВА БАЗА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Хохуляк О.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕГАРЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Ценклер Н.І.
ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ТА СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Погоріла І.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Демчук Н.І., Окселенко Н.О.
СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЯК МЕТОД ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСТВА

Голіков С.С.
ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Гончар Т.Г.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОРТФЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Лелюк С.В.
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Радова Н.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ

Ткаченко І.П., Очеретяний В.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ: ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

СТАТИСТИКА

Баранник З.П., Берідзе Т.М.
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОГО КОМПЛЕКСУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Усатенко О.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИКУПУ ТА ВТОРИННОГО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ