Submit an article:

StrikePlagiarism

Випуск № 18/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Коваленко Н.П., Коваленко И.Н.
О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЙ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Хан Ю.А.
ЗЕРНОВАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Неботов П.Г., Новодережкін В.І., Новодережкіна К.В., Іванов Є.І.
РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ БРУХТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ В УКРАЇНІ

Петько С.М.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ AМЕРИКАНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Полякова Ю.В.
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Танклевська Н.С., Потравка Л.О.
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Недбалюк О.П.
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІСТ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Парій Л.В.
МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ВИРОБНИКІВ СИРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Пилявець В.М.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОЛІЄЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Пугачевська К.Й.
СФЕРА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Тимошенко О.В.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шульга О.А.
ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Соколова Л.В., Колісник О.В., Соколов О.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Гаврись О.М., Ковшик В.І.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

Міщенко В.С.
ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Осаул А.О.
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Рубан В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Чернова Х.Г.
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАКАНАЛІВ НА HANDMADE-РИНКУ

Черняк Г.М.
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шишко В.И., Костюшко Е.Т.
НАЗВАНИЕ И СЛОГАН КАК ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ БРЕНДА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. ГРОДНО)

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Солоха Д.В., Бєлякова О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Сімків Л.Є., Даляк Н.А.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Холоменюк І.М.
ДЖЕРЕЛА ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Хитра О.В.
СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Савченко Т.Г., Миненко Л.М.
РОЗВИТОК КОНСОЛІДОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

Серватинська І.М.
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ДЕРЖАВНИХ ФОНДАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Швець Ю.О., Цикало К.С.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Шмуратко Я.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Юрій С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Некрасова Л.А., Некрасова К.І.
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Хасан Алі Аль-Абабнех
ПОБУДУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКЛАМИ