Випуск № 4/2012

Випуск № 4/2012 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

Головченко О. М., Головченко М. Ф.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СФЕРУ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Орлов В. Н., Яцкевич И. В., Кузьминов А. В.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Vosniakos F.
INTERNATIONAL COLLABORATION FOR THE BLACK SEA. PROTECTION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT

Гладченко Л. І., Ясинюк Т.І.
ПРО МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИКА

Ніценко В. С., Кузьменко Є.С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ

Степанова Е. В.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Глушкo Г. М.
МЕТА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Голинська О. В.
АНАЛІЗ ЗАТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ

Авласенко О. А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Зеркіна О. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ АТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Захарченко А. И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Степанова Е. В.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Вакуленко Н. В.
ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Караван С. І.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ