Видавнича рада:

С. В. Ківалов, академік АПН і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
(Голова ради).
А. Ф. Крижановський, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор (Заступник голови ради).
М. П. Коваленко, доктор фізико-математичних наук, професор.
С. А. Андронаті, академік НАН України.
О. М. Головченко, доктор економічних наук, професор.
Д. А. Зайцев, доктор технічних наук, професор.
В. М. Запорожан, доктор медичних наук, професор, академік АМН України.
М. З. Згуровський, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.
В. А. Кухаренко, доктор філологічних наук, професор.
І. В. Ступак, доктор філологічних наук, доцент.
Г. П. Пекліна, доктор медичних наук, професор.
О. В. Токарєв, Заслужений діяч мистецтв України.

 

Редакційна колегія серії «Економіка і менеджмент»:

Головний редактор

Деркач Тетяна Вадимівна  доктор економічних наук, професор, Міжнародний гуманітарний університет.

Відповідальний секретар

Горбаньова Вікторія Олександрівна  викладач, Міжнародний гуманітарний університет.

Редакційна колегія

Бахчиванжи Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій.

Більська Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, Класичний приватний університет.

Горин Володимир Петрович – доктор економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Димченко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, Харківська національна академія міського господарства імені О.М. Бекетова.

Запша Галина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, Одеський державний аграрний університет.

Захарченко Наталя В’ячеславівна – доктор економічних наук, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Коваль Світлана Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Колінець Леся Богданівна – доктор економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Коренюк Петро Іванович – доктор економічних наук, професор, Дніпровський державний технічний університет.

Кулинич Мирослава Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Куриляк Віталіна Євгенівна – доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет.

Лагодієнко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.

Лизун Марія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет.

Ломачинська Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Луцишин Зоряна Орестівна – доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мартинюк Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, Міжнародний гуманітарний університет.

Немченко Валерій Вікторович – доктор економічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.

Родіонова Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Садченко Олена Василівна – доктор економічних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Сатир Лариса Михайлівна – доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет.

Скупський Руслан Миколайович – доктор економічних наук, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРЛ «Університет «Україна».

Данильченко Алексій Васильович – доктор економічних наук, професор, Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь).

Евангелос Сискос – доктор економічних наук, професор, Технічний освітній інститут Західної Македонії (Греція).

Казамбаева Айгуль Мамаевна – кандидат економічних наук, доцент, Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет імені Жангир хана (Казахстан).

Пармакли Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, професор, Комратський державний університет (Республіка Молдова).

Шералиева Жаныл Абжалбековна – кандидат економічних наук, доцент, Киргизький національний аграрний університет імені К.І. Скрябіна (Киргизстан).