Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент»

Рік заснування

2010

Проблематика

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців і працівників у галузях економіки України і зарубіжжя у сфері економічного розвитку

Відомості про державну реєстрацію

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1551 від 09.05.2024 року (Ідентифікатор медіа: R30-04397)

Розміщення на сайті
НБУ ім. В.І. Вернадського

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Index Copernicus

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Index Eurasian Scientific Journal Index

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Google Scholar

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Фахова реєстрація

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року № 455

Фахова реєстрація (категорія «Б»)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Спеціальності

051 - Економіка
071 - Облік і оподаткування
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 - Менеджмент
075 - Маркетинг
076 - Підприємництво та торгівля
281 - Публічне управління та адміністрування
292 - Міжнародні економічні відносини

Періодичність видання

4 рази на рік

Мова видання

українська, англійська

ISSN (Print)

2413-2675

ISSN (Online)

2664-6927

Засновник

Міжнародний гуманітарний університет

Додаткові відомості

Назва журналу англійською:
“International Humanitarian University Herald. Economics and Management”