Випуск № 48/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Деркач Т.В., Милашко О.Г.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ

Паршина О.А., Паршина М.Ю., Чумак Т.В.
СИСТЕМА АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сухоруков А.І., Сухорукова О.А.
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Підвальна О.Г., Богуславська С.І.
ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Березіна Л.М., Резнік А.В.
BI-ДОДАТКИ ЯК СКЛАДНИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Горобець Т.А., Гончарук А.Г.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Коренюк П.І., Чернявський М.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Стаматін О.В., Сухонос М.К.
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА ХАРКІВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бесараб А.О., Домбровська С.О.
СУЧАСНІ ДИЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ

Кретов Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»