Випуск № 49/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Родіонова Т.А., Подолян З.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ У КРАЇНАХ AЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

Дзюба П.В.
БАГАТОФАКТОРНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРЕМІЙ: АНАЛІЗ ДИСКУРСУ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кузьменкo O.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

Левченко С.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Титикало В.С.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Балан В.Г.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Буторіна В.Б., Свідер О.П.
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Гончаренко Н.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Fedorova Natalia
COMPONENTS OF THE MECHANISM OF REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE WAY OF PROGRESS

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Романовська Ю.А., Страпачук Л.В.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Багорка М.О., Кадирус І.Г., Юрченко Н.І.
ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ляшенко О.М., Кондрацька Л.П., Дем’янюк О.Б.
ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ