Випуск № 50/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Балахонова О.В., Ширяєва Л.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЦІЛЬОВИХ ВИТРАТ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Шипоша В.А.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР У СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Онешко С.В.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0»

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Коренюк Л.В., Чернявський М.В.
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Мельниченко Д.О.
СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Якимчук І.М.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Горобець Т.А.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Захарченко В.І., Метіль Т.К., Онешко С.В.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ЯКОСТЕЙ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Захарченко В.І., Меркулов М.М., Гуральська В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА