Випуск № 52/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Деркач Т.В., Маркова Д.О.
АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В КРАЇНАХ ЄС

Грабчук І.Л., Кукель Г.С., Мазур В.Г.
УЧАСТЬ FATF В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Aikaterini-Sotiria Argyriou
STRATEGIES OF SHIPPING COMPANIES IN GREECE

Левченко А.І.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Михальченко О.А.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КОСМІЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Літовцева В.Є., Бричко М.М.
КАТАЛІЗАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Захарченко В.І., Ширяєва Л.В., Фоміна Н.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ МЕРЕЖІ КОСМЕТИЧНИХ МАГАЗИНІВ

Меркулов М.М., Захарченко В.І., Метіль Т.К.
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Білявська Ю.В., Білявський В.М.
УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Кот Л.Л.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТАЛОМУ РОЗВИТКОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ляшенко-Щербакова В.В., Гончарук А.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рачинський О.В.
НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СОТ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Биковець Н.П., Кірсанова В.В., Гилка У.Л.
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ ПОДАТКОМ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Сушик І.В.
МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ТА МІГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК РЕГУЛЯТОРИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Косова Т.Д., Камнєва Є.О., Хандошко Д.Р.
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА