Випуск № 54/2023

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Захарченко В.І., Топалова І.А., Балахонова О.В.
ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В  ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Меркулов М.М., Ширяєва Л.В., Кандєєва В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ

Жалінська І.В.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМАТИКИ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Когут М.В., Копець Г.Р., Огінок С.В.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕТОД ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Корнієнко О.П.
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ МОРЕГОСПОДАРЮВАННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Огренич Ю.О., Кармазіна В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: СТАН І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Грабчук І.Л., Вакун О.В., Соловйов Б.С.
ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

Рибіна Л.О., Кондратенко С.А.
ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ