Випуск № 56/2023

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кобеля-Звір М.Я., Звір Ю.В.
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ГРАНТОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВИЛА ПІДБОРУ РЕЛЕВАНТНОГО ГРАНТУ

Газукін А.Г.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пашкуда М.О.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кухтін Ю.В.
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ОТГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Верстяк А.В.
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

МЕНЕДЖМЕНТ

Приварникова І.Ю., Голей Ю.М.
СУЧАСНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ